Projecten

Projecten
standleiding projectenIndien u meerdere standleidingproblemen heeft en deze projectmatig wilt oplossen dan kan R van der Wal Riooltechniek dat uiteraard ook voor u uitvoeren. Voordat een goede keuze gemaakt kan worden welke oplossingen bij uw type standleidingprobleem het meest gunstig is, dient eerst duidelijk te zijn wat de oorzaken zijn. De keuzes om de standleiding te reinigen, vervangen of te relinen dient eerst duidelijk te worden wat de exacte problemen zijn. De bereikbaarheid van de standleiding is ook belangrijk .
Wij zoeken ook naar mogelijkheden passend bij uw budget. Enkele voorbeelden van projectmatig werk;


Projectmatig werk

  • Relinen van standleidingen.
  • Vervangen van standleidingen.
  • Organiseren en begeleiden van standleiding (onderhouds) projecten, zoals standleiding reiniging.
  • Het in kaart brengen van de huidige status / probleempunten van de standleidingen van flatgebouwen.
  • Verzorgen van communicatie met instanties, gemeentes, eigenaren en bewoners
  • Maken van een uitgebreide analyse van aantal verstoppingen per flat / complex in een bepaalde periode.
  • Uitvoeren en begeleiden van (voordelige) inkooptrajecten met ketenpartners
  • Verzorgen van voorlichting en communicatie over gebruik van de riolering richting huurders/eigenaren
  • Organiseren van informatieavonden
  • Advisering en opstellen van een meerjaren- en of onderhoudsplan / plan van aanpak

Standleiding oplossingen

Bekijk in 40 seconden de oplossingen voor standleiding problemen.

ContactCamera inspectie gootsteen afvoer

Wilt u meer weten over standleiding projecten? Denkt u dat wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit kan zowel telefonisch op telefoonnummer 0251248518  als per e-mail info@rvdwalriooltechniek.nl.