Werkwijze reinigen

Reinigen van de standleidingen doen we indien mogelijk vanaf het dak. Als dit niet te realiseren is, zullen we de reiniging vanuit de bovenste woningen uitvoeren. Het reinigen gebeurt met behulp van ontstoppingsverenapparatuur en een doorspuitunit. Onder hoge waterdruk wordt de leiding zorgvuldig en milieuvriendelijk schoongespoten.

Vanzelfsprekend zorgen wij voor tijdige en duidelijke communicatie naar de bewoners. Alle benodigde voorzorgsmaatregelen worden getroffen om wateroverlast in de woning te voorkomen. Wij garanderen een veilige werksituatie en dragen zorg voor een schoon eindresultaat.

Opvangbak

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het reinigen van standleidingen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn ma t/m vrij van 8:00 – 17:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0251 248518 of via ons e-mailadres info@rvdwalriooltechniek.nl.