'Jarenlange ervaring voor u beschikbaar om uw standleidingprobleem op te oplossen'

0251 – 72 60 49

Tarieven

Heeft u een opdracht? Verzoeken wij u deze te e-mailen naar onze centrale mailbox: opdracht@brudi.nl

Brudi Leidingtechniek hanteert de volgende uurtarieven voor het verrichten van haar werkzaamheden. Uurtarieven vanaf 1-1-2023

Standaard uurtarieven regiewerkExclusief BTW
Uitvoering
Monteur€ 67,50
Ontstopping
Ontstopping – Rioolreiniging€ 100,00
Inspectie
Camera-inspectie€ 110,00
Leidingdetectie€ 110,00
Rook-onderzoek€ 110,00
Warmtebeeld-detectie€ 110,00
Uitvoering
Projectleider€ 90,00
Werkvoorbereiding€ 90,00
Administratie per opdracht
Order- en Behandelingskosten€ 20,00

Let op: er worden te allen tijde minimaal 1,5 uren in rekening gebracht. Ongeacht hoelang de werkzaamheden duren.

Materiaal en onderaannemingskosten

 • Materiaal wordt doorbelast tegen netto inkoopprijs + vrachtkosten verhoogd met 15% W&R.
 • Kosten van onderaannemers, derden en huur materieel worden doorberekend tegen de kostprijs en
  verhoogd met een opslag van 15% winst en risico, met een minimum verhoging van € 50.

Toelichting tarieven

Inbegrepen in montage regiewerk uurtarief uitvoering:

 • montage door een gekwalificeerde rioolmedewerker
 • klein gekeurd elektrisch gereedschap voor zien van stofafzuiging
 • lamp (led)
 • bedrijfsauto voorzien van een basis voorraad klein materiaal en handgereedschap
 • kosten bedrijfscertificering kwaliteit (VCA);
 •  CAR (aansprakelijkheids-)verzekering met een doorlopende dekking tot maximaal € 250.000
 • communicatie met gebruikers op locatie
 • 1x digitale terugkoppeling status en verloop werkzaamheden
  Niet inbegrepen in montage regiewerk uurtarief uitvoering (*): · parkeerkosten
 • ladder, kosten voor gebruik ladder zijn € 12,50.
 • rapportages, budgettering, en/of plan van aanpak inzake advisering vervolg werkzaamheden
 • afstortkosten, deze bedragen €25,00 per opdracht


* deze opsomming is niet uitputtend. Additionele kosten zullen, indien van toepassing, naar rato van werkelijke inzet en/of ge/verbruik worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

Mandaat

U verleent Brudi Leidingtechniek mandaat tot het naar eigen inzicht uitvoeren van de opdracht voor € 750,-

Annulering

Bij annulering van 24 uur of minder voor de afgesproken datum/tijdstip worden er annuleringskosten van € 20,- bij u in rekening gebracht.