'Jarenlange ervaring voor u beschikbaar om uw standleidingprobleem op te oplossen'

0251 – 72 60 49

Wat is een standleiding?

Over standleidingen

Afvoer van water bij flatgebouwen
Het regenwater wordt doorgaans opgevangen door dakgoten en regenpijpen. In dit geval spreek je over schoon water. In andere gevallen betreft het vuil water.
Het vuilste water is water dat met fecaliën (poep) / vet of chemische middelen is gemengd. Water kan heel warm zijn van temperatuur, zoals water uit de wasmachine of uit de gootsteen.

Het rioleringsstelsel moet hiertegen bestand zijn. Om die reden verschilt de dikte van rioleringsbuizen van het rioleringsstelsel. Als het water de woning uit is, wordt het naar het (al dan niet gescheiden) openbaar rioleringssysteem afgevoerd. Via rioolzuiveringsinstallatie komt het water weer terug in de natuurlijke kringloop.

Offerte aanvragen
Heeft u vragen over het vervangen van uw standleiding? Wilt u meer weten over de mogelijkheden over het relinen van standleidingen?

Soms krijgt het nog schone (regen)water een andere bestemming. Zo zijn er tegenwoordig projecten waarbij het gebruikt wordt voor de doorspoeling van het toilet. Maar kan het ook op een natuurlijke wijze zijn afvoer hebben en wordt het water afgevoerd naar waterpartijen of tuin.

Binnenrioleringssysteem in een (flat)gebouw
Het binnenrioleringssysteem moet in staat zijn het vuilwater (huishoudelijke afvalwater) in het gebouw af te voeren zonder overlast en gevaar voor de gezondheid van de gebruikers van het gebouw.
De binnenriolering omvat het stelsel van afvoer- en ontspanningsleidingen met inbegrip van alle hulpstukken, stankafsluiters, afdichtingen en bevestigingen voor zover deze geen deel uitmaken van de voorziening waarbij vuil water wordt afgevoerd, zoals afvoerputjes, toiletpotten, wastafels of (vaat)wasmachines. De binnenriolering omvat, gerekend vanaf de aansluiting op een sanitair lozingstoestel, een stelsel van afvoerleidingen.

Afvoerleidingen

Hierin worden de volgende leidingdelen onderscheiden:

 • Aansluitleiding
 • Verzamelleiding
 • Standleiding en in het verlengde daarvan de ontspanningsleiding
 • Grondleiding
 • Standleiding

Een standleiding loopt verticaal vanaf het bochtstuk op het laagste punt (kruipruimte of grond) van een flatgebouw tot het hoogste punt (het dak).
Deze leiding is over het algemeen van metaal, kunststof materiaal of asbestcement.
De liggende leidingen (grondleiding) van het gebouw en overige aangekoppelde afvoeren van de verdiepingen staan in verbinding met deze standleiding.

Rioolafvoeren
Dit zijn alle rioolafvoeren zoals:

 • Toiletafvoer
 • Afvoer van de fontein
 • Wastafel afvoer
 • Doucheafvoer en/of badkuipafvoer
 • Keuken (gootsteen) afvoer
 • Wasmachine-afvoer
 • Condensafvoer
 • Vaatwasmachine afvoer
 • Hemelwaterafvoer


Wat is het doel van een standleiding?
Het doel van een standleiding is het waarborgen van voldoende beluchting en ontluchting van een binnenriolering. Het voert het vuile water af van de gebruikers per verdieping of bouwlaag.
Standleidingen zijn nauwelijks zichtbaar omdat ze vaak weg worden gewerkt, in bijvoorbeeld wanden of muren van het gebouw. De dimensionering van de standleiding en het type standleiding is per gebouw gevarieerd. In sommige gevallen zijn er gemengde standleidingen en in andere gevallen zijn er gescheiden standleidingen.

De verzamel- of grondleiding van de standleiding voert het vuilwater uiteindelijk af naar het gemeentelijk hoofdriool. In flatgebouwen ontstaan helaas regelmatig problemen aan de standleidingen, voornamelijk van een ouder bouwjaar. Het onderhoud of reparatie van deze leidingen is een kostbare zaak omdat het vaak te lang word uitgesteld.

Wat is de functie van een standleiding?
In de standleiding vormen zich een tweetal soorten stromingen, namelijk het vallende vuile water waarin zich de afvalstoffen bevinden en een stroming van lucht.

De stroming in de standleiding vangt aan bij de aansluiting van een liggende leiding op de standleiding en eindigt daar waar de standleiding weer overgaat op de grondleiding of andere liggende leiding. Onder invloed van de zwaartekracht zal de snelheid van het afvalwater toenemen totdat deze door de wrijvingsweerstand langs de leidingwand, een maximale waarde bereikt. De lucht in de kern van de standleiding wordt door het omlaag stromend water voor een deel naar beneden meegenomen

Wanneer een kleine hoeveelheid water wordt afgevoerd, loopt dit naar beneden langs de wanden van de standleiding. Daardoor ontstaat er een wrijving tussen het vallende water en de luchtkern, waardoor lucht mee wordt gezogen. Als gevolg van deze stroming ontstaan er verschillen in druk in de standleiding.

In het bovenste gedeelte van de standleiding ontstaat een onderdruk en in het onderste gedeelte een overdruk. De standleiding neemt de druk in de afvoerbuizen van de riolering in een flatgebouw weg en dient aangesloten te zijn op een ontspanningsleiding.

Hiermee staat de binnenriolering in een open verbinding met de buitenlucht. De ontspanningsleiding is vaak het laatste deel van de leiding boven het dak uitsteekt. In verband met mogelijke stankoverlast zijn er voor de plaats van de dak doorvoer van de ontspanningsleiding speciale voorwaarden opgesteld.

De standleiding heeft geen grotere helling dan 45° ten opzichte van de verticaal.

Door de jaren heen zijn er verschillende materialen gebruikt voor standleidingen.

Afhankelijk van het materiaal van de standleiding dient de standleiding 1 keer per 3 tot 5 jaar gereinigd te worden. Hiernaast dient men op de hoogte te zijn van de staat waarin het zich verkeerd.

Heeft u vragen over het vervangen van uw standleiding? Wilt u meer weten over de mogelijkheden over het relinen van standleidingen?

Waarom standleidingen.nl?

Offerte aanvragen:

Bel ons om een afspraak te maken

Onze klanten