'Jarenlange ervaring voor u beschikbaar om uw standleidingprobleem op te oplossen'

0251 – 72 60 49

Woningbouwcorporaties

Bent u een medewerker van de onderhoudsafdeling / opzichter of projectleider bij een woningbouwvereniging?
Wilt u een inventarisatie van een standleiding of uw standleidingprobleem direct oplossen?

Wij zijn een betrouwbare partner en kunnen u helpen! Dien een opdracht in. Of neem contact op.
Wij focussen ons bewust op één (vaak onderbelicht) onderdeel van de riolering. Wij kunnen u ontzorgen en problemen uit handen nemen door te analyseren,  organiseren, begeleiden en rapporteren om de kwaliteit en veiligheid van de standleiding en het gebruik voor  u als opdrachtgever of gebruiker te verhogen en waarborgen.

Woningbouwverenigingen met KWH of zonder KWH label.
Brudi Leidingtechniek heeft ruime ervaring met werken voor woningbouwverenigingen. Brudi Leidingtechniek verricht op contractbasis het standleiding beheer voor een groot aantal woningbouwverenigingen (met en zonder KWH label). Door regelmatig onderhoud en inspecties uit te voeren aan uw stapelbouw worden (mogelijke) problemen In een vroeg stadium ontdekt en kunnen direct worden aangepakt. Door het periodiek reinigen van rioleringsstelsels wordt voorkomen dat afvalstoffen zich ophopen. Daarnaast beperkt het de onderhoudskosten.

SLA (Service Level Agreement)
Brudi Leidingtechniek kan tevens met woningbouwverenigingen een SLA (Service Level Agreement) overeenkomst afsluiten. Afhankelijk van het aantal VHE kunnen dan vaste prijzen worden besproken voor het direct uitvoeren van werkzaamheden aan standleidingen.
Indien u Brudi Leidingtechniek wenst in te schakelen kunnen wij uiteraard eerst in een vrijblijvend gesprek wederzijdse verwachtingen van te voren uitspreken.

Wij werken voor medewerkers/opzichters/projectleiders van woningbouwverenigingen die;
– Geconfronteerd worden met standleidingproblemen
– Beslissingen moeten nemen voor aanpassing of onderhoud van de standleiding
– Inzicht willen hebben omtrent de status van de standleiding(en)
– De levensduur van een flatgebouw willen vergroten
– Het binnenrioleringssysteem van een flatgebouw willen verbeteren

Brudi Leidingtechniek werkt landelijk zowel tijdelijk- als op projectbasis voor Woningbouwverenigingen, Het beleid per woningbouwvereniging is anders en iedere opdracht verschilt.

Wij bieden u advies en ondersteuning bij standleidingproblemen en -projecten.

Werkwijze
Over het algemeen sturen opzichters of medewerkers van de onderhoudsafdeling voor de kleine klussen een opdrachtbon met maximumbedrag en huudergegevens  via email. Waarop wij onze (riool)werkzaamheden gaan inplannen, bijvoorbeeld een opdrachtbon op regie met maximum (mandaat) tot € 500,- of € 1000,- excl. BTW.
Voor de reguliere werkzaamheden hebben wij pakketprijzen u kunt een keuze maken uit drie mogelijkheden. Zo komt u niet voor verassingen te staan. U kunt de omschrijving overnemen op de opdrachtbon, zodat wij weten wat wij voor u kunnen doen.

U kunt rekenen op:

  • Adequate en proactieve aanpak
  • Goed contact met uw huurders
  • Nette werkwijze op de werklocatie
  • Snelle terugkoppeling vanuit kantoor, omtrent de standleiding problemen
  • Goed advies voor standleidingproblemen
  • Tijdige facturatie, zonder onduidelijkheden

De informatie die u zult ontvangen kunt u dan gebruiken om eventuele vervolgbeslissingen te kunnen maken. Brudi Leidingtechniek neemt binnen 24 uur contact op of zal  voorbereidingen treffen voor de uit te voeren werkzaamheden. Na de uitgevoerde werkzaamheden ontvangt u een duidelijke factuur afgestemd op uw wensen en eventuele BTW tarieven. Indien u referenties wilt ontvangen kunnen wij deze uiteraard voor u verzorgen.

Duidelijke pakketprijzen
Brudi Leidingtechniek werkt we met heldere prijzen.
Wij wijken niet af van vooraf overeengekomen afspraken en offertes. Eventueel meerwerk ontstaan door extra werkzaamheden worden altijd, met u als opdrachtgever, voorafgaand besproken.
Voor inventarisatiewerk kunt u gebruik maken van onze pakketprijzen.

Contact
Voor Brudi Leidingtechniek is het belangrijk om de klant, zijn werkwijze en zijn projecten door en door te leren kennen. Dit bevordert slagvaardig werken en schept een vertrouwensbasis. Brudi Leidingtechniek vindt het belangrijk om regelmatig overleg te hebben met de opdrachtgever. Dat zijn immers de momenten om te kijken waar we staan en waar we zo nodig nog bij kunnen sturen. Deze evaluaties zijn dan eventueel opgenomen in een project en gelden dan als investering in het project die niet in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Gezamenlijk brengen wij de projecten in kaart, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.