Ruud de Bie

Achter R van der Wal Riooltechniek, staat Ruud de Bie, een daadkrachtige commercieel-economisch organisator en troubleshooter. Ruud heeft ruime ervaring als sparringpartner, initiator en projectleider. In 2007 was hij de uitdaging aangegaan om een slecht lopend rioleringsbedrijf in crisisjaren te laten groeien naar een winstgevende organisatie. Succesvol! In korte tijd was deze organisatie autonoom gegroeid.

Standleiding-homeMijn missie is om woningbouwcorporaties, VvE instanties en gemeentes te ondersteunen met het doorvoeren van verandering en het verbeteren van kwaliteit bij het realiseren van rioolprojecten.

Linkedin 

Het succes wordt voor het grootste deel bepaald door de mensen die er werken. Als een organisatie intern op orde is, zal het extern succesvol zijn. Aangezien het rioleringsbedrijf succesvol gegroeid was,  was het tijd om verder te kijken. Ruud de Bie zoekt naar onderdelen die het verschil maken waar potentiele opdrachtgevers en klanten bewust voor kiezen. Onderdelen welke afhangen van individuele doelstellingen en die van de organisatie.
Ruud  wil graag nieuwe uitdagingen aangaan en is resultaat – en  samenwerkingsgericht.

VCA VOL

 

R van der Wal Riooltechniek kan voor u in kaart brengen waar de standleidingproblemen zich bevinden en is goed in te zetten voor het structureren en organiseren van projectmatige werkzaamheden.